Przykłady konstrukcji turbin średniej mocy

      Turbiny kondensacyjne średniej mocy (turbina komorowa i bębnowa).

Charakterystyczny dla turbin komorowych jest wirnik tarczowy oraz tarcze kierownicze, wcinające się głęboko w wał; w turbinach bębnowych brak tarcz kierowniczych, wirnik jest bębnowy, a łopatki kierownicze osadzone w kadłubie lub obejmach. Przemysłowa turbina przeciwprężna szybkobieżna (11000 obr/min) z przekładnią zębatą, bębnowa, na średnie parametry pary z przeciwciśnieniem ok. 0,35 Mpa.


Turbina przeciwprężna szybkobieżna z przekładnią, na średnie parametry pary

Charakterystyczny dla turbin przeciwprężnych jest znacznie krótszy układ łopatkowy niż w turbinach kondensacyjnych i brak części niskoprężnej w związku z wysokim ciśnieniem na wylocie. Turbiny przeciwprężne są przeważnie budowy jednokadłubowej, szybkobieżne przy mniejszych mocach. Podwyższenie prędkości obrotowej pozwala tu na uzyskanie turbiny o zwartej konstrukcji i małych wymiarach, a jednocześnie o dobrej sprawności. Turbiny przeciwprężne większych mocy są budowane zwykle analogicznie jak części wysokoprężne wielokadłubowych turbin kondensacyjnych. Strumień pary przepływającej przez układ łopatkowy działa na łopatki wirujące nie tylko w kierunku obwodowym, ale również i w osiowym .Łącznie z naciskiem pary na uskoki i powierzchnie czołowe wirnika daje to siłę osiową działającą na wirnik turbiny w kierunku zgodnym z przepływem pary. W jednokadłubowych turbinach komorowych (akcyjnych) do przejęcia siły osiowej wystarcza zwykłe łożysko oporowe turbiny. W turbinach bębnowych (reakcyjnych)gdzie siła osiowa jest większa, niezbędne jest jej zmniejszenie. W jednokadłubowych turbinach bębnowych stosuje się więc tzw. Tłoki odciążające dla częściowego zrównoważenia siły osiowej i odciążenia łożyska oporowego.


Turbina upustowo-kondensacyjna ciepłownicza TC-30 o mocy 30MW

Tłok odciążający jest częścią wirnika o powiększonej średnicy, umieszczoną przed pierwszym stopniem turbiny. Po prawej stronie tłoka panuje ciśnienie jak w stopniu regulacyjnym, a w przestrzeni po lewej stronie ciśnienie znacznie niższe, dzięki połączeniu z wylotem turbiny. Różnica tych ciśnień działa na tłok w kierunku przeciwnym do siły osiowej w układzie łopałkowym wirnika. Pomiędzy walcową powierzchnią tłoka a kadłubem znajduje się dławnica labiryntowa, ograniczająca przeciek pary. Jednak wobec znacznej średnicy tłoka przecieki te są znaczne, zmniejszające sprawność uszczelnienia turbiny w stosunku do układów bez tłoka. W turbinach wielokadłubowych tłoki odciążające zwykle nie występują, a siły osiowe równoważyły się przez stosowanie przeciwnych kierunków przepływu pary w kolejnych kadłubach (wirniki łączone sprzęgłami sztywnymi). W układach dwustrumieniowych siły osiowe od układu łopatkowego z natury równoważą się.