Sprężarki i wentylatory

       Typy sprężarek Sprężarki należą do maszyn roboczych, których zadaniem jest sprężanie i przemieszczanie wszelkiego rodzaju gazów lub par z obszaru o niższym ciśnieniu, do obszaru o ciśnieniu wyższym. Zadanie takie w odniesieniu do cieczy spełniają pompy, stąd zasady działania i budowy obu rodzajów maszyn - sprężarek i pomp - są podobne. Różnice wynikają tu ze znacznie większej gęstości cieczy w stosunku do gazów oraz dużej ściśliwości gazów i par przy praktycznej nieściśliwości cieczy. W związku z tym przemiany termodynamiczne połączone z wymianą ciepła mają w sprężarkach istotne znaczenie, odmiennie niż w pompach. Podobnie jak pompy, sprężarki dzielimy zależnie od zasady działania na wyporowe i wirnikowe. W sprężarkach wyporowych zasysanie, sprężanie i wtłaczanie gazu odbywa się wskutek kolejnego, okresowego zwiększania i zmniejszania objętości przestrzeni roboczej, w której znajduje się gaz, przez poruszający się jeden lub kilka organów roboczych (jak tłoki, łopatki, zazębiające się krzywki itp.) Charakterystyczną cechą jest tu okresowość działania. Zależnie od rodzaju ruchu organu roboczego sprężarki wyporowe dzielą się na tłokowe, o postępowo-zwrotnym ruchu tłoka, oraz rotacyjne o obrotowym ruchu organu roboczego. W sprężarkach wirnikowych energia mechaniczna silnika napędowego jest przekazywana strumieniowi gazu w sposób ciągły za pośrednictwem reakcji przy zmianie (zwiększeniu) krętu (pędu) tego strumienia gazu w kanałach miedzyłopatkowych wirnika. W następujących po sobie elementach układu przepływowego o zwiększającym się przekroju (dyfuzory) następuje stopniowa przemiana energii kinetycznej na energię ciśnienia. Zależnie od kierunku przepływu strumienia w stosunku do osi maszyny sprężarki wirnikowe dzielimy na promieniowe, osiowe i diagonalne. Zarówno sprężarki wyporowe, jak i wirnikowe mogą być jedno- lub wielostopniowe. W zależności od wytwarzanego ciśnienia maszyny sprężające dzielimy na: - wentylatory, o przyroście ciśnienia do 13 kPa, - dmuchawy, podwyższające ciśnienie czynnika w granicach od 13kPa do 300 kPa (0,3 MPa), - sprężarki w których przyrost ciśnienia jest większy od 0,3 MPa, - ssawy (ekshaustory), których ciśnienie na ssaniu jest znacznie niższe od atmosferycznego (a więc ok. 0,1 MPa). Przedstawiony podział nie jest w pełni ścisły, w szczególności przy rozgraniczeniu dmuchaw i sprężarek. Podstawowym kryterium odróżniającym sprężarki od dmuchaw jest chłodzenie czynnika, stosowane w sprężarkach dla obniżenia zapotrzebowania mocy.