Wentylatory

      W licznych przypadkach w technice nie chodzi o uzyskanie spręzonego gazu lecz jedynie o jego transport na niezbyt wielkie odległości. Wystarcza wówczas tylko niewielki przyrost ciśnienia w sprężarce, zapewniający pokonanie oporów przepływu gazu na drodze transportu. Sprężarki służące do tego celu nazywamy wentylatorami.

W zależności od wytwarzanego przyrostu ciśnienia (spiętrzenia) wentylatory dzielimy na: niskoprężne o spiętrzeniu do l, średnioprężne - o spiętrzeniu 1-3 kPa, wysokoprężne - o spiętrzeniu 3-13 kPa Wskazane granice spiętrzeń są umowne i podlegają zmianom. Tradycyjne spiętrzenie jest wyrażone także wysokością (w mm) równoważnego słupa wody. Rozpiętość wymiarów i wydajności wentylatorów jest bardzo znaczna: od maleńkich, przenośnych wentylatorów stołowych o mocy kilkudziesięciu watów do bardzo dużych wentylatorów o mocy kilku czy kilku czy kilkunastu megawatów. Wydajność współczesnych wentylatorów kopalnianych głównego przewietrzania przekracza l 000 000 m3 /h. Wentylatory niskoprężne są stosowane do przewietrzania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych; średnioprężne przy przewietrzaniu budynków przemysłowych, w urządzeniach klimatyzacyjnych, jako wentylatory kopalniane i kotłowe. Wentylatory wysokoprężne mogą już pracować jako dmuchawy. Zasada działania wentylatorów i sposób przekazywania energii przetłaczanemu czynnikowi są oczywiście takie same jak i w innych typach sprężarek wirnikowych. Podobnie jak sprężarki - ze względu na kierunek przepływu czynnika - wentylatory dzieli się na promieniowe, osiowe i diagonalne .


Schemat wentylatora promieniowego

Ze względu na bardzo małe przyrosty ciśnienia wentylatory są najczęściej jednostopniowe, rzadko dwustopniowe. W budowie wentylatorów - dla obniżenia kosztów wykonania - powszechnie są stosowane stopnie uproszczone, nie zawierające jednego lub szeregu elementów części przepływowej. Konstrukcja wentylatorów jest równie uproszczona i dostosowana do prostych i tanich technologii wykonania. Przeważnie stosuje się blaszane konstrukcje spawane kadłubów i wirników. Wentylatory diagonalne znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce przemysłowej, charakteryzując się wysokimi wskaźnikami ciśnienia, wysoka sprawnością, prostą regulacją i małą głośnością pracy. Wśród dwustopniowych należy wymienić osiowe wentylatory przeciwbieżne, z dwoma wirnikami obracającymi się w przeciwnych kierunkach, napędzane oddzielnymi silnikami elektrycznymi. Wentylatory te charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami regulacyjnymi.


Schemat wentylatora osiowego


Schemat wentylatora diagonalnego

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ