Zastosowanie sprężarek różnych typw

      Praktyczny zakres zastosowania poszczególnych rodzajów sprężarek jest ograniczony. Poza zaznaczone zakresy zastosowań wybiegają jedynie konstrukcje specjalne. Analizując pola pracy poszczególnych rodzajów sprężarek stwierdzamy, że w zakresie wysokich przyrostów ciśnień i niezbyt dużych wydajności panują zdecydowanie sprężarki tłokowe (wielostopniowe) natomiast sprężarki wirnikowe nadają się do pracy przy dużych wydajnościach i niezbyt dużych przyrostach ciśnienia. Ograniczenie wydajności sprężarek tłokowych wynika z ograniczenia prędkości obrotowej i wymiarów cylindra pierwszego stopnia sprężania. Z kolei ciśnienie tłoczenia sprężarek wirnikowych jest ograniczone przyrostem ciśnienia uzyskiwanym w jednym stopniu (znacznie mniejszym niż w sprężarkach tłokowych). Przy dużym przyroście ciśnienia sprężarka taka musiałaby mieć nazbyt dużą liczbę stopni, przy jednocześnie małych wysokościach łopatek ostatnich stopni, co obniżyłoby ich sprawność. Z tego ostatniego względu sprężarki wirnikowe nie mogą też pracować przy małych wydajnościach. Sprężarki są bardzo rozpowszechnione i stosowane w wielu dziedzinach techniki, jako odrębne urządzenia sprężarkowe stałe (stacje sprężarkowe) i ruchome (zestawy czy agregaty sprężarkowe). Często też sprężarki stanowią integralne części bardziej złożonych maszyn i urządzeń, np. chłodziarek, turbin gazowych i innych.


Praktyczny zakres zastosowań sprężarek róznych typów

Sprężanie gazów stosuje się zwykle w celu: - zwiększenia gęstości gazu dla ułatwienia transportu i magazynowania, - zwiększenia zdolności gazu do wykonania pracy, - dostosowania ciśnienia gazu do wymagań procesu technologicznego w którym gaz bierze udział.

Sprężarki są stosowane między innymi: w różnych procesach technologicznych w chemii, w gazownictwie do transportu gazów, w hutnictwie żelaza i innych metali, w procesach chłodniczych, w górnictwie, w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w urządzeniach z wymuszoną cyrkulacją, do chłodzenia silników elektrycznych, prądnic, silników spalinowych, do wywoływania sztucznego ciągu w urządzeniach kotłowych i chłodnicach kominowych, do transportu pneumatycznego, do doładowania silników spalinowych, w turbinach gazowych, do napędu różnych urządzeń pneumatycznych oraz jako zespół składowy wielu specjalnych urządzeń.

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ