Parametry pracy sprężarki

      Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi pracę sprężarki są:

Ciśnienie oraz temperatura , ssania, mierzone u wlotu sprężarki; Strumień masy lub objętości; strumień objętości nazywa się wydajnością sprężarki; parametr ten określa się dla przekroju wlotowego sprężarki z odniesieniem do warunków normalnych, tj. temperatury 20°C i ciśnienia 1012 kPa Ciśnienie oraz temperatura; tłoczenia na wylocie sprężarki; Przyrost ciśnienia lub spręż, określający różnicę lub stosunek ciśnień panujących w przekroju wlotowym i wylotowym sprężarki; moc sprężarki, tj. zapotrzebowanie mocy na wale sprężarki; prędkość obrotowa; sprawność wyrażająca się stosunkiem zapotrzebowanej mocy maszyny w warunkach wyidealizowanych (porównawczych) do mocy rzeczywiście pobranej.

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ