Złącza spawane w energetyce

      Jeżeli przyjrzymy się złączą spawanym to stwierdzimy, że istnieje bardzo dużo typów spoin, w zależności od rodzaju złącza. Dokładniejszy ich przegląd doprowadzi nas do spostrzeżenia, że spoiny i złącza można podzielić na określone grupy.

Stwierdzimy wtedy, że występują cztery podstawowe typy złączy:

  • Doczołowe
  • Teowe
  • Narożne
  • Zakładkowe
Złącze doczołowe

Charakteryzuje się tym, że łączone elementy stykają się czołami, a obciążenie jest przenoszone wzdłuż wspólnej osi. Złącze to jest szczególnie ważne w energetyce; stosowane jest między innymi do łączenia odcinków rur, blach oraz konstrukcji.

Spina czołowa między dwoma odcinkami rur

Złącza teowe

Jest drugim po doczołowym najczęściej stosowanym rodzajem połączenia w energetyce. Typowymi przykładami są połączenia belki z kolumną, rur z kolektorem , usztywnienia z płytą.

Usztywnienie przyspawane do płyty

Połączenie belki z kolumną

Odgałęzienie przyspawane do rury

Złącze narożne

Może być wykonane ze spoiną czołową lub pachwinową zależnie od zastosowania. Złącza narożne zwykle kojarzymy z budową skrzynkową, ale występuje też w postaci połączenia kołnierza z rurą co stanowi bardzo ważny przykład tego złącza często stosowany w energetyce.

Spawanie kołnierzy ze spoiną niewpuszczaną

Złącze zakładkowe

Rzadziej stosowane w energetyce stanowi jednak interesującą odmianę, ponieważ może być wykorzystane w złączach doczołowych, teowych lub narożnych. Połączenie w złączu zakładkowym stanowi zwykle niewielką część powierzchni zakładki. Złącza zakładkowe stosowane są przede wszystkim w złączach z cienkich blach.

Złącze zakładkowe