Promieniowanie łuku

      Łuk spawalniczy spostrzegamy jako źródło bardzo silnego jaskrawego światła. Na łuk można patrzeć tylko przez filtr optyczny (wbudowany w tarczę spawacza), który obniża natężenie światła do dopuszczalnego poziomu. Łuk promieniuje również w paśmie nadfioletu i podczerwieni. Promieniowanie ultrafioletowe stanowi zagrożenie dla oczu i skóry.

W celu zabezpieczenia spawacza i pracowników pracujących w pobliżu przed promieniowaniem łuku należy sprawdzić:

  • czy spawacz używa filtru optycznego o właściwej gęstości,
  • czy jest używane odpowiednie ubranie robocze (ubranie nie palne, fartuch skórzany, getry skórzane, tarcza ochronna, rękawice skórzane itp.)
  • czy stanowisko spawania jest w miarę możliwości osłonięte w celu ochrony innych pracowników,
  • czy pracujący w pobliżu pracownicy zostali powiadomieni o zagrożeniach,
  • czy jest łatwo dostępna pierwsza pomoc w przypadku porażenia oczu.