Pozycje spawania

      Najlepiej, jeżeli przedmiot można tak ułożyć, aby stopiony metal był utrzymany w jeziorku spawalniczym siłą grawitacji. Takie położenie nazywamy pozycją podolną, zapewnia ona spawaczowi najlepsze warunki do kontrolowania jeziorka. W energetyce(podczas montażu) najczęściej nie jest to możliwe i spawacz zmuszony jest do wykonania złącza w pozycji przymusowej.

Można wyróżnić trzy główne pozycje przymusowe:

  • Naścienna
  • Pionowa
  • Pułapowa

W pozycji naściennej wyróżnia się pozycję zwaną naboczną, która występuje w złączach teowych, z jednym elementem ustawionym pionowo a drugim- ułożonym poziomo. We wszystkich tych pozycjach metal ma skłonność do wypływania pod wpływem grawitacji, a spawacz musi stosować odpowiednią technikę by temu zapobiec. Zmniejsza on w tym celu dopływ ciepła co powoduje, że metal krzepnie zanim zdąży wypłynąć z jeziorka. Musi on także ustawić elektrodę tak, aby uzyskać najodpowiedniejsze usytuowanie jeziorka. Siła wywierana przez łuk, również zapobiega rozlewaniu się jeziorka.


  • PA - podolna
  • PB - naboczna
  • PC - naścienna
  • PD - okapowa
  • PE - pułapowa
  • PF - pionowa (z dołu do góry)
  • PG - pionowa (z góry do dołu)