Technologia przygotowania złącza spawanego metodą TIG

      Spawanie TIG wymaga szczególnie dokładnego oczyszczenia brzegów spawanych przedmiotów z wszelkich zanieczyszczeń, jak tlenki, rdza, zgorzelina, smary, farby itd. Stosuje się w tym celu czyszczenie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Spawanie TIG prowadzone może być we wszystkich pozycjach, ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. Spawane brzegi przedmiotów muszą być dokładnie przygotowane, tak aby nie ulegały odkształceniu w czasie spawania, zmieniając przez to np. odstęp i kąt ukosowania rowka spawalniczego. Stosuje się w tym celu sczepianie spoinami sczepnymi o długości 10 ¸ 30 i odstępie 10 ¸ 60 mm, w zależności od sztywności (grubości) spawanych przedmiotów, lub mocowanie w specjalnych przyrządach z podkładkami formującymi grań. W celu uniknięcia odkształcenia kątowego złącza, występującego często przy spawaniu cienkich blach, należy zastosować wstępne odkształcenie brzegów blach pod takim kątem, by naprężenia spawalnicze sprawiły, że złącze po spawaniu jest płaskie.

Zalecane sposoby mocowania cienkich blach przy spawaniu TIG

Zalecane sposoby odkształcania wstępnego cienkich blach przy spawaniu TIG

Spawanie TIG prowadzone może być bez udziału materiału dodatkowego i wtedy spoinę tworzy się z nadtopionych brzegów spawanych materiałów, lub z materiałem dodatkowym w postaci drutu, pręta lub ułożonej w rowku spawalniczym specjalnej stapianej wkładki. Spawać więc można prawie wszystkie metale, które topią się pod wpływem ciepła łuku, nie parują pod jego wpływem i mogą być spawane bez pęknięć. Spawanie TIG pozwala na łączenie przedmiotów wykonanych z większości stali i stopów. Bardzo wysokiej jakości połączenia można uzyskać przy spawaniu stali węglowych, stopowych, odpornych na korozję i stali specjalnych.

Zalecane sposoby przygotowania cienkich blach do spawania doczołowego TIGKLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ RYSUNEK