Technologia przygotowania złacza spawanego metodą MIG

      Spawanie MIG/MAG prowadzone jest głównie prądem stałym z biegunowością dodatnią. Brzegi spawanych przedmiotów oczyszczone muszą być przed spawaniem z wszelkich zanieczyszczeń na szerokość co najmniej 25¸30 mm z każdej strony złącza. W przypadku złączy z aluminium wymagane jest dodatkowo usunięcie tuż przed spawaniem warstewki tlenków na szerokości minimum 10 mm od krawędzi złącza za pomocą szczotki obrotowej lub pilnika. Przed spawaniem przedmioty należy sczepiać spoinami sczepnymi, w podobny sposób jak przy spawaniu ręcznym elektrodami otulonymi lub TIG, lub zamocować w odpowiednio sztywnym oprzyrządowaniu. Spawanie półautomatyczne można prowadzić metodą w lewo przy mniejszej prędkości spawania i większej głębokości wtopienia lub w prawo z większą prędkością, lecz wtedy istnieje zagrożenie wystąpienia takich wad, jak przyklejenia i nierówności lica. Spawanie MIG/MAG, dzięki dużej głębokości wtopienia i łatwości regulacji energii liniowej łuku, umożliwia łączenia elementów konstrukcji wykonanych ze stali węglowych, niskostopowych, stopowych, stali odpornych na korozję, aluminium oraz jego stopów. Zakres grubości jest bardzo duży od 0,5 mm ¸300 mm. Głębokość rowka powinna być równa długości wolnego wylotu elektrody, w przeciwnym wypadku należy zwiększyć kąt ukosowania. Materiały dodatkowe do spawania mają przeważnie skład chemiczny podobny do spawanego materiału. Złącza przedmiotów ze stali węglowych, niskostopowych i wysokostopowych oraz odpornych na korozję zaleca się ukosować z kątami niższymi niż przy spawaniu ręcznym elektrodą otuloną.KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ RYSUNEK

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ RYSUNEK