Naprawa złączy spawanych

      Procesy składające się na naprawę złączy spawanych, niewiele różnią się od kolejnych etapów przy spawaniu. Tak samo, należy najpierw przygotować złącze, a następnie przystąpić do wykonania naprawy właściwej (pospawania). W energetyce najczęściej mamy do czynienia z naprawą połączeń rurowych. Złącze można naprawiać w całości, wtedy polega to na wycięciu całego "styku", powtórnym przygotowaniu brzegów do spawania i pospawaniu. Może się jednak zdarzyć, że po wycięciu złącza rurociąg jest za krótki do ponownego pospawania. W takiej sytuacji należy wyciąć odcinek rury i wstawić tzw. wstawkę, która nie powinna być mniejsza od trzykrotnej nominalnej średnicy elementu i nie mniejsza niż 100 mm. W wyniku tych zabiegów mamy niestety dwa złącza zamiast jednego. Jeżeli mamy do czynienia ze złączem o średnicy powyżej 50 mm, często naprawa może polegać również na wycięciu tylko tych odcinków spoiny, które są wadliwe. Podczas naprawy należy pamiętać o tym aby dokładnie wyszlifować grań spoiny, tak aby pozostałości grani nie powodowały kolejnych wad w złączu. Po wykonaniu spoiny następuje ponowna kontrola złącza.