Ze względu na zalety ( szczelność, wytrzymałość) spawanie zajmuje szczególne miejsce w energetyce. Metody, które zostały opisane we wstępie, w różnym stopniu mają swoje zastosowanie w energetyce. W związku z tym postaramy się pokrótce przedstawić sposoby przygotowania brzegów materiałów oraz wykonania złączy spawanych. Wybór technologii spawania zależy od bardzo wielu czynników i tak z punktu widzenia technologii spawania rur za najważniejsze należy uważać następujące czynniki:

 • materiały rur oraz spoiwa,
 • przygotowanie do spawania konstrukcji rurowej (trasowanie, obcinanie, przygotowanie złącza, oznakowanie i spawanie sczepiające),
 • plan operacji spawalniczych, a więc proces spawania, wykonanie warstwy przetopowej oraz kolejność układania poszczególnych ściegów,
 • opracowanie procesów cieplnych, przepisy dotyczące znakowania spoin,
 • zapewnienie doprowadzenia ciepła do miejsca spawania,
 • przeprowadzenie odpowiedniej obróbki w czasie spawania lub po spawaniu,
 • ustalenie rodzajów i metod badania spoiny.

Stosowane materiały

      W energetyce najczęściej mamy do czynienia z połączeniami rur lub zbiornikami. Najczęściej stosowanymi materiałami na rury są K18, 16M, 15HM, 10H2M, 13HMF.

 • K18 - rura kotłowa o zawartości węgla do 0,18 %
 • 16M - stal niskostopowa o zawartości węgla do 0,16% oraz molibdenu do 1%
 • 15HM - stal stopowa o zawartości węgla do 0,15% oraz chromu do 1% i molibdenu do 1%
 • 10H2M - stal stopowa o zawartości węgla do 0,1% oraz chromu do 1% i molibdenu do 2%
 • 13HMF - stal stopowa o zawartości węgla do 0,13% oraz chromu, molibdenu i wanadu do 1%.