Kontrola wstępna

      Kontrola wstępna ma za zadanie wyeliminować wszystkie nieprawidłowości, które mogą występować jeszcze przed rozpoczęciem procesu spawania.

W skład kontroli wstępnej wchodzą:

  • ocena kwalifikacji spawaczy,
  • kontrola materiałów rodzimych,
  • kontrola spawalniczych materiałów dodatkowych,
  • kontrola przygotowania części do spawania.