Kontrola w czasie spawania

      Kontrola podczas spawania ma na celu sprawdzenie i wyeliminowanie nieprawidłowości jeszcze przed ukończeniem złącza co daje nam możliwość ewentualnych poprawek bez wycinania całego gotowego już złącza.

Kontrola taka polega na:

  • sprawdzeniu techniki spawania i sumienności pracy spawacza,
  • sprawdzeniu zgodności warunków z dokumentacją techniczną i ustaloną technologią procesów spawania (gatunek i średnice spoiwa, natężenie i biegunowość prądu, prędkość spawania, numer końcówki palnika, ciśnienie gazów palnych i ochronnych, regulacja płomienia, pozycja spawania, układ ściegów, kolejność układania poszczególnych odcinków spoiny, usuwanie żużla, wycinanie grani spoiny, podpawanie)
  • sprawdzeniu jakości wykonania poszczególnych ściegów (szczególnie warstwy graniowej, oraz podczas spawania materiałów trudno spawalnych) powierzchnię ściegów ogląda się za pomocą lupy na występowanie pęknięć
  • sprawdzeniu stosowania dodatkowych zabiegów, np. wstępnego podgrzewania, przekuwania spoiny, wyżarzaniu po spawaniu.
  • sprawdzeniu czy daną konstrukcję wykonuje spawacz o odpowiednich kwalifikacjach i czy znakuje on spoinę własnym stemplem.