Kontrola przygotowania części do spawania

      Prawidłowe przygotowanie brzegów materiałów do spawania ma ważne znaczenie ze względów technologicznych i mechanicznych (brak wad, szczelność, wytrzymałość). Dlatego też kontrola przygotowania części do spawania jest jednym z najważniejszych elementów kontroli wstępnej.

Kontrola przygotowania części do spawania polega na:

  • sprawdzeniu wycięcia odcinków blach, rur, kształtowników itp. pod względem zastosowania właściwej metody oraz jakości ciętych brzegów (jeżeli nie będą później dodatkowo obrabiane)
  • sprawdzeniu czy jakość ukosowanych brzegów (gładkość i prostolinijność) jest odpowiednia oraz czy kształt rowka (kąt ukosowania, wysokość progu) - jest zgodny kartą technologiczną.
  • sprawdzeniu dopasowania łączonych elementów
  • sprawdzeniu oczyszczenia brzegów rowka i powierzchni przylegających z rdzy, smarów, farb itp.
  • sprawdzeniu czy na brzegach rowka nie występują wady hutnicze (np. rozwarstwienia, zawalcowania, żużle, pęcherze), lub wady powstałe wskutek cięcia i ukosowania ( np. pęknięcia).
  • sprawdzeniu rozmieszczenia i wielkości spoin sczepnych oraz jakości ich wykonania (czy zostały wykonane właściwymi elektrodami i czy nie występują w nich wady dyskwalifikujące następnie spoinę)

Przeprowadzenie kontroli przygotowania części do spawania należy odnotować w dzienniku spawania. Wszystkie usterki należy poprawić, odnotowując ich usunięcie