Kontrola materiałów rodzimych

      Celem kontroli materiałów rodzimych jest zapewnienie stosowania materiałów o wymaganej spawalności, jak również zgodnych z dokumentacją wykonania konstrukcji.

Kontrola materiałów rodzimych polega na:

  • Sprawdzeniu zgodności wymiarowej
  • Porównaniu cech hutniczych wybitych na materiale z dokumentacją techniczną
  • W przypadku rozdrabniania materiałów, na dopilnowaniu aby każda część materiału posiadała cechę (była oznakowana)
  • W przypadku braku cechy, podejrzeniu o pomieszanie materiałów lub dostarczeniu przez producenta materiałów niewłaściwych, na przeprowadzeniu analizy chemicznej