Kontrola materiałów dodatkowych

      Aby spawanie przebiegało w możliwie optymalnych warunkach, jeszcze przed spawaniem powinno się poddać kontroli materiały dodatkowe, które zostaną później użyte do spawania.

Do materiałów tych zaliczamy:

  • elektrody
  • druty
  • topniki
  • gazy

Jest rzeczą zasadniczą aby materiały dodatkowe miały odpowiednią jakość. Prawie wszystkie materiały spawalnicze ulegają szkodliwym wpływom wilgoci i dlatego bardzo ważne jest właściwe ich przechowywanie, jak również właściwe oznakowanie i segregowanie. Użycie niewłaściwych materiałów dodatkowych do spawania, zwłaszcza do odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych, może mieć poważne następstwa.

Kontrola materiałów dodatkowych polega na:

  • sprawdzeniu zgodności rodzaju i gatunku z wymaganiami podanymi w dokumentacji
  • sprawdzeniu stanu technicznego
  • sprawdzeniu warunków magazynowania.