Zanieczyszczenia gazowe

      Zwykle gazy powstają w łuku podczas rozkładu topnika lub w wyniku oddziaływania promieni ultrafioletowych i podczerwonych na powietrze. W wyniku tego powstaje ozon, który wywołuje podrażnienie płuc. Kolejnymi gazami, które reagują pod wpływem ciepła i promieniowania ultrafioletowego są tlen i azot. Tworzą się wtedy tlenki azotu powodujące podrażnienie płuc, a w dużym stężeniu sinicę, która z kolei powoduje śmierć. Trzecim gazem toksycznym jest tlenek węgla, który jest trujący, jeśli będzie wdychany w dużych ilościach. Inne gazy są mało toksyczne , ale gazy ochronne powodują wypieranie powietrza z otoczenia mogąc doprowadzić do uduszenia. Należy więc w pomieszczeniach zamkniętych uzupełniać powietrze. środki ostrożności przedsięwzięte w celu zmniejszenia zagrożenia, które powodują gazy muszą zapewnić usunięcie również gazów wytworzonych przez łuk.

Należy więc sprawdzić

  • czy wloty wentylatorów wyciągowych są wystarczająco blisko posadzki, w wypadku gdy występuje możliwość wcielenia się warstwy gazów ochronnych,
  • czy gazy są wyprowadzane do atmosfery z dala od miejsca pracy,
  • czy gazy gromadzące się nad dnem zbiorników i podobnych zamkniętych pomieszczeń są wymieniane na świeże powietrze,
  • czy jest dostępne wyposażenie do reanimacji.

Ogólną zasadą jest stałe nadzorowanie spawacza pracującego w pomieszczeniach zamkniętych i zbiornikach.