Wytwarzanie dymów i pyłów

      W temperaturach występujących w łuku jest wytwarzany dym i są emitowane cząstki pyłu, które mogą znaleźć się w otoczeniu twarzy spawacza. Stopień zagrożenia zdrowia przez te cząstki zależy od ich składu chemicznego. Dlatego musi być określone maksymalne stężenie każdego składnika chemicznego wytwarzanego w procesie spawania, na które może być narażony spawacz. Należy pamiętać, że nie wszystkie zanieczyszczenia są widoczne, więc środki ochronne należy stosować bez względu na to czy zadymienie widać czy nie.

Należy wtedy sprawdzić czy:

  • czy materiał spawany nie wytwarza związków o małym dopuszczalnym stężeniu,
  • czy pokrycie ochronne powierzchni , rozkładając się nie wytworzy trujących gazów,
  • czy topniki nie zawierają związków o małych stężeniach dopuszczalnych,
  • czy może być użyta wentylacja miejscowa (jeżeli tak to jest bezwzględnie zalecana)
  • czy wentylacja miejscowa nie wydmuchuje zanieczyszczonego powietrza w taki sposób, że powoduje niebezpieczne stężenie w okolicach oddalonych od miejsca spawania; w takim przypadku zaleca się stosowanie filtrów,
  • czy stężenie dymu, zwłaszcza pod stropem, jest utrzymywane na odpowiednio niskim poziomie przez wentylację ogólną,