Obróbka cieplna

      Po zakończeniu prac spawalniczych bardzo często wykonuje się obróbkę cieplną złącza. Obróbkę należy przeprowadzić według parametrów podanych w kartach technologicznych złączy spawanych, oraz kartach technologicznych obróbki cieplnej i wykonać ją mogą osoby odpowiednio przeszkolone na kursie wyżarzania i posiadające cechy wyżarzacza. Obróbkę cieplną przeprowadza przy zastosowaniu wyżarzarki indukcyjnej oporowej, pieca propanowo-powietrznego lub palnika propanowo-powietrznego. W czasie przeprowadzania obróbki cieplnej, wymagany jest ciągły pomiar temperatury z rejestracją wykresu. Szerokość nagrzewania strefy, powinna obejmować spoinę i strefę wpływu ciepła. Szerokość jest równa w przybliżeniu potrójnej szerokości spoiny od strony lica na każdą stronę licząc od osi złącza. Po przeprowadzonej obróbce cieplnej złącza, wyżarzacz wybija swoją cechę obok cechy spawacza.

Dopuszcza się odstąpienie od obróbki cieplnej:

  • przy spawaniu elementów ze stali węglowej o max.Zawartości C = 0,25% jeżeli ich grubość rzeczywista nie przekracza 36 mm,
  • złącz doczołowo-obwodowych na rurach o średnicy do 57 mm i grubości ścianki do 8 mm wykonanych ze stali 15HM i 10H2M omywanych spalinami - jeżeli temperatura robocza złącza wynosi odpowiednio dla stali 15HM - 380 °C i 10H2M - 480°C a złącze wykonano metodą TIG lub palnikiem acetylenowo-tlenowym.

Szczegółowe dane dotyczące obróbki cieplnej dla stali najczęściej stosowanych w energetyce podaje tabela

Obróbka cieplna złączy spawanych
Gatunek staliPodgrzewanie wstępneObróbka cieplna po spawaniuUWAGI
Szybkość (*C/h)Temperatura docelowa (*C)GrzanieWytrzymanieStudzenie
Szybkość (*C)Temperatura docelowa (*C)Czas (min/1mm grubości ścianki)Szybkość (*C)
K18Nie określa się200Nie określa się600-6502Powolne w spokojnym powietrzuZabiegi cieplne pow. 36mm
16MNie określa się150-200Nie określa się620-6602 (lecz nie mniej niż 30min.do 400*C 150*/h następnie w spokojnym powietrzuZabiegi cieplne pow. 25mm
15HM200250-350200680-7202 (lecz nie mniej niż 30min.)do 400*C 100*/h następnie w spokojnym powietrzuZabiegi cieplne pow. 4mm
10H2M200250-350200730-7703 (lecz nie mniej niż 30min.)do 400*C 100*/h następnie w spokojnym powietrzu----------
13HMF200250-350200680-7203 (lecz nie mniej niż 30min.)do 300*C 100*/h następnie w spokojnym powietrzuZabiegi cieplne pow. 20mm