Pompy

Pompy należą do przenośników cieczy. Przenośnik cieczy jest to maszyna lub urządzenie robocze służące do:

  • przenoszenia cieczy (i mieszanin cieczy z zawiesinami lub ciałami stałymi) z poziomu niższego na wyższy,
  • przetłaczania z przestrzeni o ciśnieniu niższym do przestrzeni o ciśnieniu wyższym
  • pokonywania oporów przepływu przez rurociąg.

       Zwykle mają miejsce dwa z wymienionych lub wszystkie trzy przypadki jednocześnie. Praca związana z przenoszeniem cieczy jest wykonywana przez pompy kosztem energii doprowadzonej z zewnątrz. Zastosowania pomp są bardzo szerokie, związane praktycznie z wszystkimi gałęziami gospodarki. Stąd znaczna rozmaitość rodzajów pomp. W zależności od przeznaczenia odróżniamy pompy do wody zimnej, gorącej, do ścieków, do cieczy chemicznie agresywnych, do smarów, do cieczy lepkich i gęstych, do zawiesin, do transportu hydraulicznego ciał stałych, a także pompy górnicze itp. Zależnie od przeznaczenia pompy mają różną konstrukcję i są wykonywane z różnych materiałów. Działanie pompy polega na wytworzeniu różnicy ciśnień między stroną ssawna (wlotem) a tłoczną (wylotem z pompy). Sposób wytwarzania tej różnicy jest podstawą podziału pomp. Rozróżniamy więc:

  • pompy wyporowe - przetłaczające określone dawki cieczy z przestrzeni ssawnej do tłocznej przez odpowiedni ruch organu roboczego,
  • pompy wirowe, w których organem roboczym jest ułopatkowany wirnik zwiększający kręt stale przepływającej cieczy
  • pompy specjalne.

       Zależnie od warunków pracy wyróżniamy pompy ssące, tłoczące i ssąco-tłoczące (najbardziej rozpowszechnione). Pompy pracują w połączeniu z przewodem ssawnym oraz tłocznym, tworząc układ pompowy; zespół współprac i pomp nazywamy instalacją pompową, łącznie zaś z urządzeniami i budynkiem - stacją pomp lub pompownią.