Paleniska na paliwa ciekłe i gazowe

      Paleniska na olej, a jeszcze bardziej na gaz, s± czyste, łatwe w obsłudze i wykazuj± dobr± sprawno¶ć, jednak w kraju mog± być stosowane tylko w bardzo ograniczonym zakresie wobec braku tych paliw. Paleniska takie w zastosowaniu do kotłów ¶redniej i dużej wydajno¶ci s± paleniskami komorowymi, o konstrukcji podobnej jak w kotłach pyłowych. Różnica występuje tylko w dolnej czę¶ci paleniska, wobec braku popiołu (paliwa gazowe) lub tylko niewielkich jego ilo¶ci (mazut). Zamiast lejów żużlowych stosuje się tu podłogę szamotow±, ułożon± na rurach wł±czonych w układ kotła. Istnieje znaczna różnorodno¶ć konstrukcji palników do paliw ciekłych i gazowych. Spotyka się też paleniska kombinowane rusztowo-pyłowe, pyłowo-gazowe, pyłowo- olejowo-gazowe i inne. W ich konstrukcji występuj± tym większe trudno¶ci, im bardziej różni± się stosowane paliwa w swoich charakterystykach (np. węgiel i gaz wielkopiecowy).

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ