Palniki pyłowe

      Zadaniem palników pyłowych jest wprowadzenie paliwa (pyłu) i powietrza do komory paleniskowej i dobre ich wymieszanie. Obecnie stosuje się głównie palniki wirowe, w których mieszanie zachodzi wskutek zawirowania obu strumieni, oraz strumieniowe, w których mieszanie zachodzi w wyniku różnych kierunków wypływu szeregu strumieni pyłu i powietrza, przy jednoczesnym zróżnicowaniu ich prędko¶ci. Wyróżnia się tu powietrze pierwotne zawarte w mieszaninie pyłowo-powietrznej (pył + powietrze no¶ne) oraz powietrze wtórne, podawane z podgrzewacza powietrza. Palniki takie umieszcza się na jednej lub dwóch przeciwległych ¶cianach komory. Stosuje się tu kilka umieszczonych jedna nad drug± dysz pyłowych oraz dysz powietrza wtórnego, rozmieszczonych pomiędzy albo dookoła dysz pyłowych. Wysoko¶ć takiego bloku palnikowego dochodzi do kilku metrów. Do rozpalania kotła służ± specjalne palniki rozpałkowe, zwykle olejowe. Dopiero po zapaleniu tych palników i ogrzaniu komory paleniskowej można zapalić palniki pyłowe.


Palnik wirowy do pyłu węgla kamiennego ( u góry) i Komora paleniskowa z palnikami strumieniowymi (na dole)

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ