<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="kotly_par.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/kotly.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>MByny wglowe</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Istnieje wiele konstrukcji mBynw, ktre oglnie dziel si na: wolnobie|ne redniobie|ne i szybkobie|ne. Rodzaj mByna dobiera si stosownie do podatnoci przemiaBowej wgla (np. najbardziej kruche i rozsypujce si na ogB wgle brunatne, a najtrudniejsze do mielenia - antracyty.</p> <p>Wolnobie|ny mByn bbnowo-kulowy ma bben o rednicy 2-3 m i dBugoci 3-5 m, wyBo|ony opancerzeniem ze staliwa wglowego lub manganowego, wypeBniony kulami o rednicy 30-80 mm. Prdko obrotowa bbna wynosi 16-30 obr/min. MByny tego typu buduje si do wydajnoci 14 kg/s. Na przemiaB jednej tony wgla lskiego zu|ywa si 16 - 22 kW o h</p> <p>redniobie|ny mByn kulowy ma wykonane ze stali manganowej kule o rednicy 250-500 mm, toczce si po bie|ni piercienia ruchomego (dolnego). zwizanego z tarcz napdzan silnikiem elektrycznym za porednictwem przekBadni. Kule s dociskane piercieniem nieruchomym (grnym). Wgiel zsypuje si od gry midzy toczce si kule i jest tu rozgniatany. Prdko obrotowa mByna 100-300 obr/min. MByny tego typu stosuje si przy redniej podatnoci przemiaBowej wgla. </p> <p>Do mBynw szybkobie|nych nale| mByny wentylatorowe (500- 1500 obr/min i - rys. 8.9c, w ktrych wgiel jest rozbijany bijakami stanowicymi Bopatki wirnika. Wirnik mByna wytwarza tu jednoczenie odpowiednie cinienie do pokonania oporw przepBywu czynnika suszcego i nonego. MByny wentylatorowe mog mie znaczn wydajno. S powszechnie stosowane do wgli brunatnych, rzadziej do kamiennych o dobrej podatnoci przemiaBowej. </p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/9e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/9e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Schemat mBynw wglowych - mByn kulowy bebnowy - mByn kulowy piercieniowy - mByn wentylatorowy</span></p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>