Podgrzewacze powietrza

      Umieszczone zwykle za podgrzewaczami wody (w stosunku do kierunku przepływu spalin) służą one do podgrzewania powietrza kosztem pozostałej jeszcze w spalinach ilości ciepła. Dzięki temu uzyskuje się zmniejszenie straty kominowej, wzrost sprawności kotła (przez wykorzystanie ciepła spalin odlotowych), poprawienie warunków zapłonu i spalania paliw przez podwyższenie temperatury w palenisku oraz związane z tym ułatwienie spalania małowartościowych paliw. Podgrzewacze są budowane jako rurowe, zestawiane z bloków rur omywanych powietrzem, wewnątrz których płyną spaliny; płytowe, złożone z odpowiednio ukształtowanych powierzchni blaszanych, oraz regeneracyjne obrotowe typu Ljungstroma. Te ostatnie znajdują najszersze zastosowanie w dużych kotłach energetycznych dzięki zwartości budowy, małemu zużyciu materiałów i małej wrażliwości na korozję.


Schemat płytowego podgrzewacza powietrza 1-powietrze; 2 - spaliny

Podgrzewacz obrotowy stanowi segmentowy wirnik wypełniony cienkimi, odpowiednio pofalowanymi, blachami. Pomiędzy nimi na przemian przepływają spaliny ogrzewając blachy, a następnie, gdy ten segment wirnika - wskutek jego obrotu - znajdzie się w strumieniu powietrza, blachy oddają ciepło powietrzu, podgrzewając je. Prędkość obrotowa wirnika wynosi tu 3-4 obr/min.


Regeneracyjny obrotowy podgrzewacz powietrza