Podgrzewacze wody

      Zadaniem podgrzewacza wody jest podgrzanie wody zasilaj±cej kocioł ciepłem spalin wypływaj±cych z przegrzewaczy pary i przez to zwiększenie sprawno¶ci kotła. Ponadto zmniejszaj± się przy tym koszty budowy kotła, dzięki zast±pieniu czę¶ci powierzchni ogrzewalnej parownika tańsz± powierzchni± ogrzewaln± podgrzewacza. Podgrzewacze wykonuje się jako żeliwne, zestawione z pakietów żeliwnych, użebrowanych rur (rozwi±zanie starsze dla niskich ci¶nień do ok. 4 MPa), oraz stalowe, wykonane w postaci wężownic z rur stalowych. Podgrzewacze stalowe należy zabezpieczyć przed korozj± wewnętrzn± (przez staranne odgazowanie wody zasilaj±cej) oraz zewnętrzn± (przez utrzymywanie dostatecznie wysokiej temperatury ¶cianki zewnętrznej, tak aby nie występowało wytr±canie się ze spalin wilgoci).

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ